Praktisk info

B.E

Du kan downloade vores informations materiale her:

Praktiske informationer 2018-2019

eller se nedenfor:

 

Affaldssortering

Pap afleveres i papcontaineren. Dåser og flasker i containeren hertil. Restaffald afleveres i affaldscontainerne.

 

Aftensang

Dagen slutter med aftensang kl. 21.30 i dagligstuen, hvor alle elever, skal være til stede.

 

Ansvarlighed

Vi forventer af dig, at du viser ansvarlighed over for skolen, skolens udstyr, dine kammerater og ikke mindst dig selv. Evt. forsætligt forvoldte skader vil medføre et erstatningskrav.

 

Besøg i byen

Skal man på besøg hos familie, venner eller bekendte i byen, kræves der en skriftlig eller telefonisk tilladelse fra hjemmet.

 

Besøg internt

Besøg på det modsatte køns gange/værelser sker kun på T-dage – altså tirsdage og torsdag efter kl 17.00.

I weekenderne er det efter forudgående aftale med den vagthavende lærer.

 

Besøg udefra

Kun efter forudgående aftale med vagthavende lærer, kun efter kl. 19.00 og kun ophold på fælles-områderne. (Dette gælder dog ikke forældre).

Når gæsterne ankommer meldes deres ankomst til vagthavende lærer, så vi får lejlighed til at sige pænt goddag og samtidig ved, hvem vi har i huset.

Gæster i weekenden er forpligtet til at deltage i de aktiviteter, der foregår på skolen.

Vi forventer også, at de deltager i måltiderne.  Vi har en særpris på kr. 50,- pr. dag.

Eftermiddags og aftenkaffe er gratis. Hovedreglen er i øvrigt, at skolen ikke kan modtage overnattende gæster.

 

Bieringhus

Bieringhus blev oprindeligt bygget af Ungdommens Vel i 1968 som lærlingehjem. Senere blev Bieringhus til Ungdomspension og i 1990 til Efterskole. I dag er det KFUM og KFUK i Ribe og Vejle Amter og Y`s Men’s  klubberne i Syd- og Sønderjylland og der står bag skolen.

 

Brandalarmer

Det er en alvorlig sag, at sætte gang i vores brandalarmer, medmindre der virkelig er opstået brand på skolen. Vores procedure, når brandalarmen lyder, skal følges hver gang!

Der må ikke ryges på værelserne og heller ingen levende lys!

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at vi til en hver tid vil fakturere udgiften for erstatning af ødelagte brandalarmer.

Overtrædelse af disse regler, kan medføre bortvisning.

 

Cykel

Alle elever skal medbringe en cykel, idet vi bruger cyklen som transportmiddel i undervisning og fritid.

Husk, at det er dit ansvar, at sørge for, at den altid er i orden.

Vi anbefaler brug af cykelhjelm.

 

Computere / computerprogrammer

Der er trådløst netværk på hele skolen, og eleverne skal medbringe en PC/Macbook, da undervisningen er digital og webbaseret. Vi forventer, at computeren er opdateret og i god stand, da det er elevernes arbejdsredskab i hverdagen. Det er også nødvendigt med en forlængerledning. Endvidere er man også velkommen til at medbringe tablets. Sørg for at der er navn på oplader og forlængerledning

Office-pakken bliver installeret på elevernes pc i løbet af introdagene.

 

Dagsplan

07.00: Morgentur

07.10: Morgenmad

07.30: Rengøring på områder

08.10: Morgensang

08.30: Undervisning

12.00: Middagsmad

12.45: Undervisning

17.30: Aftensmad

18.00: Lektie-tid

18.45: Aftentur

20.00: Aftenskaffe

21.30: Aftensang

22.00: På egen gang, klargøring til at gå i seng.

22.15: På eget værelse, RO,

22.45: Lyset skal være slukket – Godnat!
Natterend accepteres ikke, vi vil have tillid til, at du er i din seng om natten.

 

Elektriske apparater

Kaffemaskiner, elkedler, brødristere, sandwich-maskiner o. lign., må ikke medbringes på skolen.

Benyt i stedet de maskiner, der er i vores tekøkken i kælderen, og medbring selv krus og evt. bestik m.v. Dette kan ikke lånes fra skolens køkken.

 

Fjernsyn og møbler

Der må ikke medbringes fjernsyn og/eller møbler.

 

Fodtøj

Medbring almindeligt fodtøj til udendørs brug og lette sko til indendørs brug.

Store støvler (f.eks. militærstøvler, rulleskøjter og skateboards, må ikke benyttes indendørs.

Til idrætsaktiviteter skal medbringes indendørs sko til brug i HALLEN -og hvis du har det, gerne fodboldstøvler.

 

Folkeregister

Det er kun hvis du kommer fra Grønland eller Færøerne, at du skal foretage dig noget før ankomsten. Øvrige elever er fortsat hjemmehørende i den kommune, jeres forældre bor i.

 

Forsikring

Eleverne er ansvarlige for skader, de måtte forvolde, både på skolens og andres ejendele. Det anbefales derfor, at eleven er dækket af en privat ulykkes- og ansvarsforsikring.

 

Fri fra skole

Stat og kommune yder væsentlige tilskud til et efterskoleophold! Derfor, og for din egen skyld, skal fritagelse fra undervisningen begrænses mest muligt!

Hvis du skal have fri ud over de ferier og weekender, der fremgår af årsplanen, kan dette kun lade sig gøre i særlige tilfælde, hvis dine forældre beder dig fri hos skolens forstander.

Drejer det sig om flere sammenhængende dage, skal dine forældre dække udgiften til stats- og kommunetilskud, da dette bortfalder, når man ikke deltager i under-visningen. (P.t. 3.000 kr.)

 

Gå i byen

Når skolen forlades, skal din brik flyttes på tavlen.  Uden aftale kan du flytte den til feltet ”nærområdet”. Skal du længere væk fra skolen, skal du have en aftale med en voksen, før du må forlade skolen.

Efter lektie-tid må skolen kun forlades efter aftale med vagthavende lærer.

Husk at meddele den vagthavende lærer, når du er tilbage.

 

Ideer

Har du en idé eller et forslag til et eller andet, vi kunne lave, besøge, anskaffe el. lign., så kom med det gennem elevrådet.

 

 

Idræt

Er nu et prøve-udtræksfag og eleverne skal have en karakter i idræt, der er mødepligt til idrætstimerne, som til alle øvrige timer. Eleverne skal deltage aktivt, iført idrætsstøj og –sko.

Fritagelse fra idræt kræver en lægeerklæring.

 

Lektielæsning

Mandag til torsdag er der lektie-tid fra 18.00 – 18.45. Her er eleverne på egne værelser med mindre andet er aftalt. Der må kun høres musik via høretelefoner i dette tidsrum.

Der tilbydes lektiehjælp i spisesalen – kontakt familielæreren for en fast aftale.

 

Lommepenge

Elevbanken er lukket.

Kontakt Jeres bank og opret en ungekonto til Jeres barn. De får dermed et betalingskort, som de kan bruge i næsten alle butikker.

 

Morgensang

I hverdage holder vi morgensang. Vi synes, at det er en naturlig og god måde at starte dagen på, derfor er ALLE selvfølgelig være til stede.

 

Mad til de syge

Det er værelseskammeratens ansvar, at evt. syge får bragt mad på værelset, ligesom det også er værelseskammeratens ansvar at få bragt snavset service tilbage til køkkenet efter brug. Husk at give den syge mad, før du selv spiser.

 

Mobile Pay

Vi er i gang med at oprette Mobile Pay til skolen. Nummeret vil blive oplyst, så snart vi kan tage imod betaling via Mobile Pay.

 

Mobiltelefon

Mobiltelefon må naturligvis medbringes på skolen.
Mobiltelefonerne bliver på værelserne indtil undervisningen er forbi (ca. kl 17.00)

Ved overtrædelse af dette, kan telefonen blive inddraget!

 

Morgen på skolen

Kl. 7:00 skal alle på en lille morgentur. Du må gå, løbe eller køre på rulleskøjter.

Vi forventer, at du møder velsoigneret til morgenmaden, og at både du og din seng er blevet redt inden.

Før du forlader værelset, skruer du ned for varmen, åbner vinduet og slukker for lys og musik.

Morgenmaden starter kl. 7.10.

Der er naturligvis mødepligt til de 3 hovedmåltider.

 

Musik

Du må gerne medbringe div. radio, CD- udstyr m.m. dog ikke TV. Der må dog kun spilles så højt, at man selv har glæde af det! Der er jo ingen grund til at genere naboen.

Musikanlæg o. lign. vil blive inddraget ved overtrædelse af denne enkle regel.

Du må meget gerne medbringe musikinstrumenter, men skolen kan ikke påtage sig ansvaret for dem.

Der vil dog være mulighed for at få dem låst inde.

 

Nøgler

Du får ved ankomsten udleveret nøgle til dit værelse, men du skal selv medbringe en lille hængelås til dit skab. Vi kan opbevare en ekstra nøgle for dig til hængelåsen.

Skolens nøgle er du selv ansvarlig for. Bortkommer denne, skal den erstattes (kr. 200).  Du SKAL huske at låse efter dig; skolen er ikke erstatningspligtig over for evt. bortkomne ting. Husk også at lukke dit vindue, når du forlader skolen. Låses der ikke, kan vi ikke bruge tid på at lede efter forsvundne ting.

Vi anbefaler brug af nøglesnor.

 

Omgangstone og opførsel

Vi forventer, at eleverne fører et sprog og har en opførsel, der gør, at både kammerater og medarbejdere synes, at Bieringhus Efterskole er et rart sted at være.

 

Penge mellem elever

Erfaringen har lært os, at det kan skabe unødvendige konflikter eleverne imellem, når man låner penge af hinanden. Derfor har vi indført den regel, at man ikke kan skylde hinanden penge.

Køb og salg mellem elever, – uden forældres indblanding, spil om penge eller andet, samt salg af f.eks. slik fra værelserne er derfor heller ikke tilladt.

Man kan heller ikke betale sig fra duksepligter, som f.eks. en opvask.

 

Pjæk

Pjæk accepteres ikke! Forsømmelser registreres og der følges op på forsømmelserne!

 

Plakater

Hvis plakater ophænges, skal du bruge hvid klæbemasse. I den forbindelse skal nævnes, at symboler på død, ødelæggelse og pornografi, ikke må hænge på værelset eller andre steder på skolen! Vi ønsker heller ikke plakater med hashblade eller andre symboler på misbrug o. lign. hængende.

Ovenstående gælder også for tøj, smykker mv.

 

Post

Post udleveres af vagtlæreren, der kommer kl. 17.00.

Elevpost adresseres:

(elevens navn), Bieringhus Efterskole, Gl. Novrupvej 14, 6705 Esbjerg Ø.

 

Rengøring

Hver elev får tildelt et lille område, som skal gøres rent hver dag. Rengøring prioriteres lige så højt som øvrige opgaver på skolen.

 

Rygning

Må kun foregå ved den anviste rygeplads på fortovet foran hallen – og kun, hvis man har en skriftlig tilladelse fra hjemmet. Samme regler gælder også for E-cigaretter!

Lightergas må ikke forefindes på værelset, derfor kan påfyldning af lighterne hentes gratis hos pedellen.

 

Sengetøj

Du skal medbringe en dyne, en pude og 2 sæt sengelinned: – dynebetræk, pudebetræk og lagen. Sengelinnedet skal naturligvis være lagt på dyne og hovedpude og madras.

(Det er en god idé at øve det hjemmefra, hvis du ikke lige ved, hvordan man gør det).

Medbring også et tæppe til at lægge over sengen om dagen.

 

Skole/hjemsamtaler

Der er samtaler mellem lærere, forældre og elever to gange om året. Se datoer på årsplanen. Første samtale vil være med fokus på elevens sociale liv og trivsel på skolen. Samtalen vil være med elevens kontaktlærer. Anden samtale vil være med større fokus på fagene og med faglærere i forbindelse med uddannelsesvalg. Forældre kan selvfølgelig altid kontakte lærerne via Viggo, når der er behov for samtale og samarbejde.

 

Sygdom

Er en elev syg skal dette meddeles til skolemor Helle om morgenen. Vi vil almindeligvis opfordre eleven til at se tiden an og forsøge at være med i undervisningen de første timer.

Bliver en elev lagt syg, er man sygemeldt for resten af dagen (også om aftenen) og bliver i sengen. Besøg af vennerne er ikke tilladt, når man er syg. Vi vil flere gange i løbet af dagen tilse den syge på værelset. Ved høj feber eller ved risiko for smitte, beder vi forældre hente eleven hjem, men vi kan almindeligvis godt have syge elever liggende på skolen.

Transport til læge, skadestue, fysioterapeut m.m.: Kommer elever til skade på skolen, eller opstår der sygdom, der kræver akut lægebehandling, sørger skolen selvfølgelig for, at eleven kommer til læge/skadestue og retur. Ved transport til almindelig læge, behandlinger ved fysioterapeut, tandlæge mm. har vi som skole ikke mulighed for at stå for transporten. Oftest cykler eleven selv, eller også arrangerer forældre selv transporten, enten via egen kørsel, falck-abonnement mv.

 

Sygesikring

Alle elever skal medbringe eget sygesikringsbevis ved ankomsten.

 

Søndag – ankomst efter weekend

Eleven skal ankomme i tidsrummet kl. 18.00 – 21.00, hvor de skal melde deres ankomst til vagtlæreren. Hvis eleven er forhindret f.eks. pga. sygdom, skal forældrene ringe efter 18.00 til vagttelefonen.

 

Tandlægebesøg

Bedes så vidt muligt aftalt i forbindelse med forlængede weekender og ferier, med mindre der er tale om specialbehandling.

 

Telefon

Vagttelefon                                    21 46 04 06 – telefontid 17.00 – 08.00 og i weekender

Skolemor                                       21 46 04 06 – telefontid 07.00 – 09.30

Kontor                                            75 12 16 44 – telefontid 08.00 – 14.00

 

Tøj og andre ejendele

Vi forventer, at du er anstændigt påklædt, og vi vil ikke se toppe mv., der viser bare bryster m.m., – vi forventer selvfølgelig også, at drengene er anstændigt påklædt.

Vi opfordrer til, at alt tøj forsynes med elevnummer og/eller navn for at undgå forvekslinger og tyveri. Vi oplever desværre hvert år, at umærket tøj er en udfordring ved sådanne forvekslinger.

Husk tøj til udendørsbrug – regntøj og badetøj.

 

Uddannelsesbøger og U-planer

Medbring din uddannelsesbog – og din u-plan, hvis du har den.

 

Udendørs

Da vi jo har vores naboer tæt på, har vi lavet den aftale med dem, at udendørs støjende aktivitet ikke må finde sted efter kl. 21.00.

Efter kl. 21.00 opholder man sig i øvrigt i gården eller på boldbanen hvis man er udenfor.

Ophold ved vejen foran skolen må kun finde sted ved rygepladsen.

 

Undervisning

Der er naturligvis mødepligt til undervisningen, og vi forventer, at du møder velforberedt og til tiden.

 

Vask

Vaskemaskine og tørretumbler findes i kælderen. Det er gratis at benytte disse maskiner.

 

Vækkeur

Du skal selv skal sørge for at komme op om morgenen, og på morgentur.

 

Viggo

Her på skolen bruger vi Viggo som det foretrukne middel til kommunikation.

Dvs. at alle elever og forældre skal installere Viggo på deres pc og/eller smartphone.

Der bliver tilsendt brugernavn og kode til alle. Hvis der er nogle der oplever problemer med Viggo, bedes I kontakte os hurtigst muligt, så vi kan få det til at køre.

På Viggo vil man til enhver tid kunne se sit skema, programmer for alternative dage, weekendprogrammer, invitationer til fester, indkaldelse til skole/hjemsamtaler mv.

 

Værelsesbytte

Vi har tre 4- mandsværelser og ét eneværelse, ellers indkvarteres eleverne to og to. Vi giver dig en ny værelseskammerat ca. d. 1/11 og ca. d. 1/3. Ud fra et ønske om at styrke fællesskabet både i de små og de store grupper, har vi valgt at lave to obligatoriske værelsesbyt. På den måde vil alle blive udfordret til at tage aktiv del i at skabe nye relationer gennem skoleåret. Når vi bytter værelser, sker det efter pædagogiske hensyn, hvor skolens personale vurderer, hvordan vi bedst muligt får kabalen til at gå op, og hvordan vi bedst tager flest mulige hensyn.

 

Værelsesrengøring

I bor to på de fleste værelser, og I skal i fællesskab holde værelset i orden – hver dag – med oprydning og rengøring. Værelsesrengøring prioriteres lige så højt som øvrige opgaver på skolen.

 

Webshop

Vi har en webshop, hvor eleverne kan købe diverse tøj med skolens logo og deres navn.

I finder webshoppen på følgende link:

https://sportpromotion.dk/shop/skoler/bieringhus-efterskole

Ved levering til skolen er fragten gratis.

 

Weekendaktiviteter

Vi tager det som en selvfølge, at man deltager i de aktiviteter, der arrangeres i weekenderne!

 

Weekender

Undervisningen slutter normalt kl. 14.30 om fredagen.

Op til ferier og skæve helligdage slutter undervisningen til normal tid, med mindre andet er meddelt. Der kan undtagelsesvis gives fri tidligere, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, og kun efter aftale med kontoret.

Du er naturligvis også velkommen til at blive på skolen i weekenderne.

Enkelte weekender er der såkaldte blive-weekender, hvor du skal være på skolen – disse weekender vil fremgå af den årsplan, som er vedlagt.

I løbet af skoleåret vil der være nogle forlængede weekender, således at alle elever har mulighed for at komme hjem en gang imellem. Disse vil ligeledes fremgå af den udleverede årsplan.

I ferierne er skolen lukket, og man kan derfor ikke være på skolen.

Hvis du rejser andre steder hen end hjem i weekenden, skal der foreligge en tilladelse fra dine forældre. Dette gælder også, hvis du vil have en kammerat med hjem.

Skolen påtager sig naturligvis kun ansvar for de elever, der er på skolen.

Husk at skolens regler også gælder på vejen til og fra skolen.

Hvis du tager hjem i weekenden, skal du være tilbage på skolen tidligst kl. 18.00 og senest kl. 21.00 søndag aften.

 

 

Weekendtilmeldning

Du kan se planer for weekendens aktiviteter på Viggo.

På Viggo afgiver eleverne også svar på om de bliver i weekenden. Der er tilmeldingsfrist onsdag morgen kl. 8.00!