Ny elev

vaerksted

Tilmelding

Kontakt Bieringhus Efterskole allerede i dag, og få en aftale om et besøg på skolen. Eleverne optages i den rækkefølge de tilmeldes, dog ikke uden et forudgående besøg og en samtale på skolen. Skulle der være overtegnet, vil du modtage besked herom.

- og hva’ sker der så?

Når vi har modtaget din tilmelding, fremsender vi en bekræftelse på modtagelsen, hvori vi beder dig og dine forældre aftale et besøg på skolen, hvor vi også vil tage en samtale angående optagelse. Såfremt du optages, vil du i løbet af vinteren/foråret modtage forskellige oplysninger om økonomi, valg af fag, regler og andre praktiske ting.

Forældrebetaling

Selvfølgelig koster det penge at gå på efterskole – men kun en del af skolepengene betales af forældrene, idet der ydes tilskud fra staten. Et ophold på Bieringhus Efterskole koster i skoleåret 2017/2018 kr. 2.095,- pr. uge i 41 uger, før tilskud fra Staten. Tilskud fra Staten nedbringer således forældrenes udgifter til opholdet.

I skoleåret 2017/18 ligger egenbetalingen mellem kr. 866,- og 1.421,- pr. uge, afhængigt af forældrenes korrigerede indkomstgrundlag i 2015. Betalingen fordeles over 11 rater, månedsvis forud. I dette beløb er inkluderet udgifter til bøger, de fleste undervisningsmaterialer og ekskursioner.

Udenlandsturen er ligeledes indregnet i skolepengene.

Sønderjydsk Skoleforening

For elever bosiddende i Sønderjylland (Nordslesvig), kan der ydes støtte fra denne fond. De nærmere regler oplyses på telefon 74 78 32 81.