Vore værdier

group

Ved ethvert møde betros vi en lille smule af den andens liv i vore hænder, – ved ethvert møde sås en mangfoldighed af muligheder.

Mødet med det kristne livs,- og menneskesyn

For os er det en selvfølge at eleven skal møde evangeliet og det kristne livssyn. Det er også en selvfølge, at dette møde foregår med frihed for den enkelte til at danne sine egne holdninger og tro.

Mødet med undervisningen

Ved at tage udgangspunkt i de forskellige evner, anlæg, “stærke sider” og det niveau, som den enkelte elev ejer, vil vi hjælpe eleverne med at dygtiggøre sig og udvikle selvværd.

Mødet med medmennesket

Vi forsøger, i en åben dialog, at arbejde på, at eleverne får kendskab til, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til medmennesket. Det gælder både i det daglige samvær på skolen, i nærmiljøet og i de store sammenhænge. Vi tilstræber at møde hvert enkelt menneske med kærlighed og respekt, for at fremme det enkelte menneskes tro på sig selv og på livet.

Mødet med forpligtende fællesskaber

At kunne tage ansvar for sig selv og andre, vise tillid, have vilje og evne til samarbejde; det er vigtige egenskaber at opøve. Vi tilstræber, gennem fællesskab, en lille skole med trygge rammer, fælles opgaver og samvær, at udvikle elevernes sociale kompetencer.