Støtte- og mentorordning

På Bieringhus Efterskole er det muligt at tilkøbe støtte og mentor timer til en ung, der har brug for særlige hensyn og voksne omkring sig, for at efterskoleopholdet skal lykkes – samt sikre trivsel og udvikling hos den unge.

Skolen har pt. tre mentorer (Mia, Anette og Jette) ansat, som koordinerer og udfører den særlige indsats som bestilles.

Mia er uddannet pædagog og har relevant efteruddannelse. Hun er tillige i gang med uddannelsen til krops- og gestaltterapeut og har mange års erfaring i arbejdet, kontakten og dialogen med sårbare og udsatte unge.

Anette er uddannet familieterapeut, terapeutisk massør og coach. Anette har, ligesom Mia, mange års erfaring i arbejdet, kontakten og dialogen med sårbare og udsatte unge.

Jette er uddannet lærer og underviser i tysk på skolen. Hun har mange års erfaring som skolelærer og mentor for unge mennesker, der har sociale og personlige udfordringer.

På Beiringhus Efterskole har vi også ansat en skolemor – Helle, som er med til at drage den fornødne omsorg og støtte til eleverne, samt håndtere medicin, lægebesøg og kørsel til psykolog og andre eksterne parter, der er involveret i eleven. Helle indgår desuden i et tværfagligt samarbejde med mentorerne.

Alle elever på Bieringhus Efterskole indgår i en skolefamilie med en familielærer tilknyttet. En gang om ugen afholdes der familiemøder, hvor problematikker omkring de unge drøftes og hvor den unge selv er deltager. Familielæreren er deltagende i det tværfaglige arbejde, der koordineres i den indsats der bestilles særligt til en ung.

De opgaver der løses i tilkøb af støtte- og mentortimer er:

  • Samtaler med en mentor. Samtalerne er skemalagt og den unge kender tidspunkterne. Samtalerne foregår som udgangspunkt i dagstimerne.
  • Ved akut opståede situationer er det muligt at få den hjælp og støtte den unge har brug for hos sin mentor eller familielærer.
  • Særlig hjælp og støtte til personlig hygiejne, tøjvask og orden på værelset.
  • Hjælp til indkøb af tøj og andre basale ting.
  • Ønsker om særlige tiltag for at styrke samarbejdet med forældrene.
  • Deltagelse i møder med eksterne samarbejdspartnere, familierådslagning m.m.
  • Massage og kropsterapi, der styrker kropsbevidstheden og selvværdet og afhjælper uro hos den unge. Det er dog kun Anette der tilbyder dette.

Hvis det ønskes at Bieringhus Efterskole skal køre og være deltagende i psykologbehandling og andre eksterne foranstaltninger iværksat omkring den unge, så afregnes dette efter aftale.

Det er vores ønske, at den myndighedsrådgiver, der bestiller støtte/mentor timer til en ung, er aktiv i forhold til at få beskrevet, hvad det er for en opgave der ønskes løst omkring den unge, så indsatsen bliver så kvalificeret som muligt fra starten af.

Ved opstart af støtte/mentor timer, udarbejdes der en handleplan på den unge. Handleplanen skal dokumentere, samt løbende evaluere indsatsen omkring den unge.

Handleplanen fremsende løbende og efter behov.

Timeantallet, der bestilles til en ung, kan løbende justeres og korrigeres fra myndighedsrådgiver i samarbejde med skolens daglige ledelse.

Prisen for støtte/mentor timer er 300 kr. pr. time.