Skolekredsen

Tak, fordi du/I støtter Bieringhus Efterskole via skolekredsen.

Formål

Enhver fri skole skal have en skolekreds, som er det bagland, der ønsker den pågældende skole oprettet eller opretholdt. Skolekredsen har afgørende indflydelse på en fri skoles formål og vedtægter.

Medlemskab

Medlemmer af skolekredsen skal godkendes af skolens bestyrelse.
Ansøgning om medlemskab skal sendes til info@bieringhus.dk og skal indeholde en kort begrundelse for ønsket, samt navn, adresse og e-mail.
Ansøgningen vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen.

Rettigheder

Som medlem af skolekredsen, har man mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen har man ret til afgive sin stemme – dog ikke ved fuldmagt. Stemmeretten opnås efter 6 måneders medlemskab.

Medlemmerne af skolekredsen har ret til indsigt i årsrapporten, samt budgetter, byggeregnskaber og

oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

Kontingent

Det kontingent, man som medlem betaler, er driftsindtægt for skolen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.

Kontingent for medlemskab, er på seneste generalforsamling fastsat således:

Enkeltmedlem pr. år kr. 125,00

Ægtepar  pr. år kr. 200,00

Klubber  pr. år kr. 250,00

Betaling

Det årlige kontingent kan indbetales til nedenstående – husk ”dit navn” samt ”skolekreds” som tekst:

MobilePay 42316

Bank 7686 0002598477