BE lukker

Bieringhus efterskole lukker grundet for få elever

9. april 2019

Vi må med stor beklagelse og bedrøvelse meddele, at Bieringhus Efterskole i dag lukker efter 28 år som efterskole.

Som flere andre efterskoler har vi på Bieringhus Efterskole i en årrække kæmpet med svigtende tilmeldinger. På nuværende tidspunkt har vi 41 elever, mens cirka 20 har tilmeldt sig efter sommerferien.

Bieringhus Efterskole er en almen efterskole målrettet udsatte og sårbare elever. Skolens mission har været at løfte de unge både fagligt, socialt og personligt. Den opgave kræver både omfattende pædagogiske og økonomiske ressourcer.

Desværre er de nuværende tilmeldinger for få til at få økonomien til at hænge sammen og tilbyde eleverne den efterskole, de har behov for og fortjener.

Bestyrelse, ledelse og medarbejdere har hver især gjort sit yderste for at løfte Bieringhus Efterskole ud af denne ærgerlige situation. I begyndelsen af skoleåret ansatte bestyrelsen en ny ledelse, som har knoklet for at synliggøre skolen og skabe frugtbare samarbejder med kommuner i hele landet.

Senest oprettede vi i samarbejde med Omnes Esport muligheden for at dyrke e-sport som linjefag fra det kommende skoleår.

Vi har bevaret optimismen til det sidste, men må konstatere, at det ikke har været muligt at vende situationen.

Skolens medarbejdere blev orienteret om situationen fredag d. 5. april.

Skolens elever blev orienteret i går, d. 8. april, og er alle blevet sendt hjem.

Vi er naturligvis meget kede af at måtte afbryde deres efterskoleophold i utide – og ikke mindst så relativt tæt på afgangsprøverne. Derfor har vi arbejdet på at finde andre efterskoler eller tilbud til de elever, som har behov for hjælp med dette.

Tilmeldte elever til næste skoleår bliver afmeldt og kan få hjælp til at finde en lignende skole ved at kontakte Efterskoleforeningen.

På vegne af Bieringhus Efterskole

Bestyrelsen