Om skolen

I hjertet af Esbjerg – tæt på by og natur – ligger Bieringhus Efterskole. Vi er en mindre skole med plads til 65 elever, og det giver os en hverdag, som er præget af nærhed, tryghed og hygge. Alle kender hinanden og tager sig af hinanden. Ingen bliver gemt eller glemt. Skolen er grundlagt i 1990 af KFUM og KFUK, og det kristne menneske- og livssyn er stadig fundamentet for vores måde at være sammen på. Vi præsenterer vores elever for evangeliet, men vi opfordrer samtidigt den enkelte til at stille spørgsmål, danne sine egne holdninger og tage stilling til sin egen tro.

Plads til at vokse

Bieringhus Efterskole er en almen efterskole. Alligevel adskiller vores elevgruppe sig fra de fleste andre efterskolers. Vores unge har en tungere bagage end gennemsnittet og kommer med faglige eller sociale udfordringer, en skoletid præget af mobning eller andre vanskelige vilkår under deres opvækst. I begyndelsen af et skoleår møder vi typisk unge mennesker med en ringe tro på sig selv og egne evner og en tvivl på “systemet” og voksne.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at ruste vores elever med selvværd og selvtillid og hjælpe dem til at forløse deres faglige og menneskelige potentialer. Når skoleåret rinder ud, er vores elever vokset i mere end én forstand. De er rigere på oplevelser, succeser og relationer. De tager ansvar og er livsduelige til den fremtid, som venter på den anden side. På Bieringhus møder de unge nemlig dedikerede voksne, som mener, at alle mennesker fortjener en plads i verden og er lige meget værd – uanset baggrund. Voksne, som står klar med smil, skulderklap og kærlige skub.

Et stabilt og trygt sted

Vi tror på omsorg, faste rammer og rimelige krav. Vi udviser tillid, tryghed og tiltro. Mange af vores elever er her i både to og tre år. For dem er Bieringhus Efterskole ikke blot en skole, men et hjem. Her finder de unge stabilitet, rum til at udvikle sig og plads til at være, dem de er – både når de er glade, selvsikre og har aha-oplevelser. Men også med usikkerhed, morgenhår og kærestesorger, når brøkregningen ikke giver mening, når tysk grammatik er en by i Rusland, og når hjemmefronten er noget rod. Efterskolen er for mange af vores elever en chance for en bedre fremtid og det fundament deres videre liv bliver bygget på.