Om skolen

ny

Bieringhus Efterskole er en lille skole. Det giver os blandt andet mulighed for at skabe en atmosfære, hvor tryghed og tillid står som de bærende elementer. Det kræver imidlertid, at vi alle, lærere såvel som elever, skal gøre en aktiv indsats, hvis det skal lykkes. En indsats overfor det fællesskab, der – på tværs af vore forskelligheder – gør et efterskoleophold til en god og uforglemmelig oplevelse.

Lidt historie

Skolen, der er oprettet i 1990, er for unge på 8., 9. og 10. klassetrin. Vi har plads til 65 elever. Skolen ligger i den østlige ende af Esbjerg – på grænsen mellem by og land. Eleverne bor sammen to og to på henholdsvis drengegang og pigegang. På disse gange er der toiletter og baderum samt thekøkkener.

Et godt hjem har uskrevne regler!

Som nævnt ovenfor vil vi her på skolen gerne skabe en atmosfære af tryghed og tillid. Derfor ønsker vi heller ikke at møde dig med en lang liste med forbud. Vi forventer simpelthen af dig, at du lever op til den tillid, vi gerne vil bygge skolen på! Der er naturligvis mødepligt til undervisning og fælles arrangementer, ligesom skolen kun må forlades efter aftale.