Støtte og specialundervisning

Bieringhus Efterskole er ikke en specialefterskole, men vi oplever ofte at vore elever har behov for støtte i undervisningen eller specialundervisning.

Dobbeltlærer-timer og delt undervisning

På Bieringhus Efterskole tilbydes støtteundervisning i klassen i en del af undervisningstiden. Enten ved at der er 2 lærere til stede i klassen, eller ved at klassen deles så enkelte timer hver uge læses på små hold med 8-12 elever.

Specialundervisning

På Bieringhus Efterskole tilbydes et specialundervisningsforløb til elever der er udfordret og har en PPV, der vurderer at eleven har brug for eller mindst 9 timers faglig støtte om ugen.

Alle elever testes ved skoleopstart i både dansk og matematik. Der gives massiv støtte og der tages udgangspunkt i den enkelte elev. Alle forløb er individuelle, så der arbejdes med netop de områder den enkelte elev har brug for særlig støtte i. Derudover foregår der tæt guidning, således eleven lærer tilgang til opgaver og undervisning. Eleverne i specialundervisningen bliver klædt på med selvtillid og sejre, som de kan tage med sig ud i undervisningen i stamklassen.

Mange af specialundervisningseleverne har behov for ro og god tid til at forstå og arbejde med opgaverne, derfor undervises der i mindre hold og med to speciallærere tilknyttet hvert hold.

Elever der deltager i specialundervisningstilbud modtager ugentligt 3 timers særlig tilrettelagt specialundervisning i dansk og 3 timers særlig tilrettelagt specialundervisning i matematik. Derudover modtager de 6 timers specialundervisning, der er lagt ud som støtte i stamklassen. I forbindelse med både projektopgave, OSO, afgangsprøven og andre udvalgte dage er der lagt specialundervisningstimer ind, for at støtte den enkelte elev, således de får den hjælp de har behov for, og får en god oplevelse.

Elever der deltager i skolens specialundervisning tildeles ekstra tid ved prøverne, og har derfor ro og tid til at forstå og få løst de faglige opgaver.