Kristendom

10

Bieringhus Efterskole bygger på et kristent grundlag. Derfor vil vi gerne fortælle dig om kristendommen og sammen snakke om, hvad den betyder for os. Vi arbejder med de kristne grundbegreber, og tager bl.a. udgangspunkt i nogle af livets store spørgsmål:

  • Hvad er tro?
  • Hvad er liv og hvad er død?
  • Hvad betyder det ansvar, der følger med at leve sit liv i frihed?