Anderledes uger

Det store spring

Nogle gange i løbet af året har vi anderledes uger på Bieringhus Efterskole.

Det kan f. eks. være lejrskole, hvor vi sammen drager ud i det danske land eller musik/teaterdage, hvor vi kaster os ud i skuespilleriets ædle kunst. Projektuge, erhvervspraktik, brobygning for 10.kl., liniefagsuge, påskeemneuge og ikke mindst udenlandsturen er nogle af de andre anderledes uger.

Vi tager skiftevis på skitur i lige årstal og til en storby i Europa i ulige årstal.