Almen undervisning

11

På Bieringhus Efterskole prøver vi at leve op til lovens ord om “almendannende undervisning” ved at tilrettelægge undervisningen således, at eleverne får et kendskab til den danske kulturarv der ligger til grund for vort samfund. Dette gøres bl.a. i de fælles sang-, og fortælle-timer, orienteringstimer og i kristendomstimerne.

Vi vil ligeledes gerne lære de unge at arbejde med både hænder og hoved og at påtage sig en opgave og dermed et ansvar både for sig selv og for andre.

Det er i det hele taget vort mål, at give eleverne et grundlag for valg af ståsted i tilværelsen.